Zaterdag 9 september Benefiet Event, Zalencentrum De Brug te Reeuwijk ... Klik hier

Financiën

Q4L Foundation besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn voor de kansarme mensen. Concreet betekent het dat een financieel beleid er vanuit gaat dat het huidig beschikbaar vermogen en de doelstellingen minimaal voldoende zijn om de komende twee jaar te kunnen voldoen aan de prognoses ten behoeve van het slaan van waterpompen. Natuurlijk is hierbij de te ontvangen donaties inherent verbonden met de te realiseren projecten.

De financiële situatie van Q4L Foundation is volledig openbaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks en mocht u inzicht willen hebben hierin kunt u deze opvragen.

Kosten

De kosten voor het realiseren van een waterpomp ligt tussen de € 850,– en € 1500,-. Dit is afhankelijk van in welk gebied er een pomp wordt geplaatst en de manier waarop er geboord kan worden. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Waterpomp
  • Waterpijpen
  • Fundering/metselwerk
  • Transport van materialen
  • Vergoeding lokale arbeiders
  • Naambord donateur
  • Water test
  • Water filter
  • Onderhoud, nazorg en reparatie

Inkomsten

De activiteiten van Q4L Foundation worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Hierbij geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen is het argument om donateurs te werven. Daarnaast wordt er regelmatig contact gelegd met instellingen en bedrijven om projecten uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor Q4L Foundation.

Q4L Foundation besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan haar project. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor webhosting, kosten Kamer van Koophandel en promotiemateriaal.

Wij hebben een ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft fiscale voordelen voor de schenker/donateur. Uw voordeel is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

Het archief